Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

De regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is omvangrijk en gecompliceerd. Wij vertalen voor u de theorie van de regels naar de praktijk van alle dag.

Mee[button color=”pink size=”large” link=”arbeidsrecht” ]Meer informatie[/button]r informatie

Bestuursrecht

Het bestuursrecht betreft de verhouding tussen overheid en burgers. Ondernemers zijn niet of veelal niet voldoende op de hoogte van de uitgebreide en ondoorzichtige wetgeving op het gebied van het bestuursrecht.

Civiel recht

Op deze site wordt een aantal specifieke civielrechtelijke gebieden, zoals het arbeidsrecht en het huurrecht, nader toegelicht.

Huurrecht

Tussen huurder en verhuurder kunnen zich conflicten voordoen. Dit geldt bij het aangaan en het beëindigen van een huurovereenkomst, maar ook tijdens de huurperiode.

Incasso en beslagrecht

Veel ondernemingen worden geconfronteerd met onbetaald gelaten facturen. Praktijkervaring heeft geleerd dat het leggen van beslag een accuraat middel kan zijn om een impasse te doorbreken of om vorderingen veilig te stellen.

Ondernemingsrecht

Iedere ondernemer wordt geconfronteerd met juridische vraagstukken variërend van de rechtsvorm van de onderneming, het sluiten van contracten en het aannemen van personeel tot de ontbinding van de vennootschap.

Personen-en famillierecht en Mediation

Mediation, scheidingsbemiddeling

Wanneer sprake is van een conflict dat vooralsnog niet in der minne is te regelen, is procederen voor een rechter of arbiter niet de enige oplossing.

Kantoor Vlaardingen

Westhavenplaats 29-30
3131 BT Vlaardingen
Tel: +31 (0)10 – 4600124
Fax: +31 (0)10 – 4342041
E-mail: info@bdladvocaten.nl

Bel mij terug

Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.


    Facebook
    LinkedIn
    LinkedIn
    Instagram