Bestuursrecht

Het bestuursrecht betreft de verhouding tussen overheid en burgers. Ondernemers zijn niet of veelal niet voldoende op de hoogte van de uitgebreide en ondoorzichtige wetgeving op het gebied van het bestuursrecht. Dit kan voor de bedrijfsvoering verstrekkende gevolgen hebben. Indien zich een geschil voordoet met gemeente, provincie of het Rijk maken wij de regelgeving voor u inzichtelijk en bieden wij u juridische bijstand.

Ruimtelijk bestuursrecht

Bouwaanvraagprocedures, vrijstellingsprocedures en bestemmingsplanherzieningen, zogenoemde planologische procedures kunnen een enorme impact hebben op de omgeving. De wet biedt tegen deze procedures uitgebreide rechtsbeschermingmogelijkheden. Op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht bieden wij u juridische ondersteuning. Wij onderzoeken wat de juridische inpasbaarheid van projecten is en bieden rechtsbijstand bij inspraak, bezwaar en (hoger) beroep.

Kantoor Vlaardingen

Westhavenplaats 29-30
3131 BT Vlaardingen
Tel: +31 (0)10 – 4600124
Fax: +31 (0)10 – 4342041
E-mail: info@bdladvocaten.nl

Bel mij terug

Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.


    Facebook
    LinkedIn
    LinkedIn
    Instagram